Khu kinh tế Dung Quất

Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  • Ngày đăng:: 19/08/2019

Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 124/QĐ-TTg​ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế...

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây Dung Quất

  • Ngày đăng:: 18/08/2019

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 206/UBND-CNXD thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng...