Dự toán chi tiết

Vật liệu
Số lượng
Đơn vị
Đơn giá
Thành tiền
Sắt
0
kg
19,000
0
Gạch
0
viên
900
0
Xi măng
0
kg
1,850
0
Cát
0
m3
300,000
0
Đá
0
m3
350,000
0
Bột trét ngoài trời
0
kg
5,000
0
Sơn ngoài trời
0
kg
36,000
0
Bột trét trong nhà
0
kg
4,000
0
Sơn trong nhà
0
viên
900
0
Gạch men
0
m2
300,000
0
Ngói
0
viên
6,500
0
Tôn
0
m2
110,000
0
Hotline: 0971 352 045
Tải bảng giá mới nhất Hỏi đáp
Nhận báo giá