FLC Luxury Hotel QuangNgai

FAMILY SUITE

THÔNG TIN PHÒNG NGHỈ

Diện tích: 66m2

Sức chứa: 4+

Giường ngủ: 02 giường đôi/ 01 giường đôi và 02 giường đơn

Phòng tắm: 2

STUDIO SUITE

Diện tích: 43m2
Ngày thường giảm giá 0%
LOVE COUPLE

COUPLE SUITE

Diện tích: 60m2
Ngày thường giảm giá 0%
FAMILY HOME

FAMILY SUITE PLUS

Diện tích: 109m2
Ngày thường giảm giá 0%