FLC Luxury Hotel QuangNgai

FAMILY SUITE PLUS

THÔNG TIN PHÒNG NGHỈ

Diện tích: 109m2

Sức chứa: 4+

Giường ngủ: 02 giường đôi 01 giường đơn

Phòng tắm: 2

TIỆN NGHI

STUDIO SUITE

Diện tích: 43m2
Ngày thường giảm giá 0%
LOVE COUPLE

COUPLE SUITE

Diện tích: 60m2
Ngày thường giảm giá 0%
HOT

FAMILY SUITE

Diện tích: 66m2
Ngày thường giảm giá 0%