FLC Grand Hotel QuangNgai

BEST BOOKING

GRAND EXECUTIVE SUITE

Diện tích: 550m2
Ngày thường giảm giá 1,2%

GRAND PANORAMA

Diện tích: 158m2
Ngày thường giảm giá 2%

GRAND SUITE

Diện tích: 71 - 75 m2
Ngày thường giảm giá 2%

GRAND PREMIER

Diện tích: 55 - 57m2
Ngày thường giảm giá 5%
BEST SALE

GRAND COMFORT

Diện tích: 33m2
Ngày thường giảm giá 5%